ad658b822f30676aafb8969e78f7979f.jpg

DENNA EGENDOM SKAPADES 1961 AV DINO CARLETTI FADERN TILL DEN NUVARANDE ÄGAREN FEDERICO.

Från början omfattade egendomen 20 hektar. Man odlade druvor men producerade inget eget vin utan sålde skörden till lokala producenter. När Federico 1980 återvände till egendomen efter att ha studerat agronomi och sedan vintillverkning i norra Italien startade ett omfattande förändringsarbete. Dels utvidgades egendomen till att idag omfatta 120 hektar planterad vingårdsareal, men framför allt genomfördes en grundlig förändring i odlingsmetoder.

Federico genomförde alla dessa förändringar i syfte att skapa enkom högkvalitativa viner. Utan omsvep kan man säga att han har lyckats eftersom Poliziano idag räknas till en av de stora kvalitetsproducenterna inte bara i Toscana utan i hela Italien.
 

BESÖK Azienda Agricola Poliziano