Poliziano_liten.jpg

DINO CARLETTI PLANTERADE SIN FÖRSTA VINGÅRD 1961 I MONTEPULCIANO.

Dino Carletti planterade sin första vingård 1961 i Montepulciano. Egendomen fick namnet Poliziano som var den lokala poeten och lärare åt Medicifamiljen och vars smeknamn var Poliziano. Poliziano är även benämningen på folket från byn Montepulciano.

Idag ägs egendomen av Dinos son, Federico Carletti. Från början omfattade egendomen endast 20 hektar. Man odlade druvor men producerade inget eget vin utan sålde skörden till lokala producenter. När Federico 1980 återvände till egendomen efter att ha studerat agronomi och därefter vintillverkning i norra Italien startade ett omfattande förändringsarbete. Egendomen utvidgades till att idag omfatta 120 hektar planterad vingårdsareal, men framför allt genomfördes en grundlig förändring i odlingsmetoder. Idag är Poliziano under omställning till att blir ekologiskt certifierade.
 

BESÖK Azienda Agricola Poliziano