Barbara_2017.jpg

KVALITETSTÄNKET ÄR DET SOM DOMINERAR VARJE DEL AV PROCESSEN HOS BRANCAIA.

1981 förälskade sig det schweiziska paret Bruno och Birgitte Widmer i den övergivna egendomen Brancaia, mitt emellan Florens och Siena, närmare bestämt i distriktet Castellina. Redan två år senare fick de väldigt positiva omdömen i Chianti Classicoprovningar och uppmärksammades även internationellt. Denna positiva start gjorde att man även investerade i inköpet av Poppi egendomen närmare Radda in Chianti 1989. I slutet av 90-talet gjorde man som flera andra Chiantiproducenter och köpte vingårdar i Maremma och 1998 var Brancaia in Maremma ett faktum. Samma år tog Barbara Widmer, dottern i familjen över driften. Barbara var då utbildad oenolog.
  
En av framgångsfaktorerna bakom Brancaia är arbetet i vingårdarna. Snittet för branchen i stort är cirka 300 arbetstimmar per hektar men för Brancaia är snittet 450 timmar per hektar. Alla hektar arbetas dessutom med som att dess druvor ska ingå i de bästa vinerna. Man väljer först vid skörd vilka druvor som går i vilket vin.
 

Besök CASA BRANCAIA