ETT STENKAST UTANFÖR BYN LA MORRA LIGGER VINERIET OCH FAMILJEHEMMET CASCINA BALLARIN.

Här har familjen Viberti bott och odlat inte bara druvor utan också frukt sedan tidigt 1900-tal. Bröderna Giorgio & Gianni tog 1998 över ansvaret för den 7 hektar stora, eller lilla, egendomen och driver vidare det kvalitetsinriktade arbete pappa Luigi och mamma Anna startade.

Ballarin är sedan länge familjens smeknamn och anspelar på, som synes på etiketten, en, i varje fall tidigare, dansant förmåga. De 7 hektaren är fördelade på 3 växtlägen, två i La Morra samt ett i Monforte d´Alba. I båda byarna domineras jordmånen av en hårt packad märgel (Kalkrik blandning av sten-, grus & lera) med den skillnaden att La Morra har en högre andel blå märgel vilket innebär en högre halt av marin fossil. Produktionen uppgår till cirka 40 000 flaskor.

Man odlar i huvudsak Nebbiolo, Barbera & Dolcetto men även en liten del Cabernet Sauvignon och Chardonnay. Genomgående är stockarna gamla med de äldsta på cirka 75 år. Man är noga med att påpeka att man ser sig själva som odlare varför vikten av arbetet i vingårdarna inte nog kan understrykas.

 

BESÖK CASCINA BALLARIN