IMG_2231.jpg

DOMAINE BRUNO CLAIR GRUNDADES 1979 OCH PRODUCERAR HÖGKVALITATIVA VINER SOM ÄR HETT EFTERTRAKTADE I HELA VÄRLDEN.

Egendomen grundades ursprungligen 1920 av Brunos farfar men delades upp 1985 som en följd av arvstvister. Bruno, som hade startat under eget namn redan 1979, fick 1986 familjens förtroende att sköta en rad högkvalitativa lägen i olika byar i främst Côte de Nuits. 1993 lyckades Bruno utöka egendomen med vingårdar i Côte de Beaune och idag sträcker sig egendomen över totalt 27 hektar. Hälften av dessa återfinns i den lite okända och mycket underskattade byn Marsannay.

Målsättningen är alltid att framställa eleganta och nyansrika viner som tydligt återspeglar den jordmån vinrankorna vuxit i. Stor möda läggs på arbetet i vingårdarna och all mark plöjs upp. Inga konstgjorda bekämpningsmedel används och endast naturlig kompost tillåts, man har nu också påbörjat en omställning till ekologisk odling. Bruno själv ansvarar för vingårdarna medan hans lojala önolog, Philippe Brun, har ansvarat för vinifikationerna alltsedan starten 1979.
 

Besök domaine bruno clair