Bild 093.jpg

DENNA FAMILJEEGENDOM PÅ 9 HEKTAR DRIVS AV BRÖDERNA JEAN OCH PIERRE GONON.

De tog över efter sina föräldrar och har sakta utvidgat odlingsytan. Bröderna arbetar synnerligen traditionellt och har tillgång till olika odlingslägen i byarna Mauves, Tournon och St-Jean-de-Muzols. Genomsnittsåldern på stockarna är drygt 30 år och de äldsta är över 100 år gamla. Man producerar autentiska och färgstarka viner. All jäsning och lagring sker på gamla fat och liggare av ek och buteljering sker utan filtrering.

Att ha tillgång till terrasserade vingårdar i de brantaste och mest historiska delarna av appellationen Saint Joseph är nyckeln till vinernas kvalitet menar bröderna Pierre och Jean. Till det vill vi lägga deras synnerligen noggranna och kärleksfulla vingårdsarbete. Sällan har vi skådat mer kvalitetsfokus i vingårdsarbetet än hos bröderna Gonon.

Saint Joseph har alltför länge levt ett liv skuggan av grannbyarna Cornas och Hermitage. Något som förvisso inte är konstigt givet dessa byars notorietet, men Saint Joseph kan erbjuda både djup och nyansrikedom parat med kraft och intensitet.