AY.jpg

EDOARDO SEGHESIO PLANTERADE SINA FÖRSTA VINGÅRDAR REDAN 1895 OCH ALLTSEDAN DESS HAR SEGHESIO VARIT ETT FAMILJEFÖRETAG.

Idag sysselsätter det tre generationer Seghesio. Arealen sträcker sig över knappt 180 hektar mark i Russian River Valley, Dry Creek Valley och Alexander Valley. Deras gamla planteringar gör Seghesio till någon av pionjärer vad gäller druvan Zinfandel, som är företagets kännemärke. Buteljering under egen etikett började dock först 1983, och 1993 beslutade man att satsa ytterligare på högkvalitativa viner. Detta beslut resulterade i att man skar ned produktionen med två tredjedelar och att man ändrade hela vinifikationsprocessen. Framstegen har varit kolossala och den ovärderliga skatt som Seghesio besitter i sina vingårdar är grundstenen till den utveckling som bara tagit sin början.

Besök SEGHESIO FAMILY VINEYARDS